• Anna Hultgren Olsen
 • Beate Solvoll
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Erling Hilstad
 • Geir Johnsen
 • Heidi Elisabeth Larsen
 • Ida Martinsen
 • Keven Vottestad
 • Kyrre Bilben
 • Maiken Johnsen
 • Marte Wiik
 • Ove Johansen
 • Silje Rognlien Brekke
 • Siv Dagny Aasvik
 • Svein Erik Nicolaysen
 • Tom Runar Buljo
 • Trond Reinholdtsen
 • Trude Knutsen
 • Veronica Gabrielsen
 • Viggo Johnsen

Dyktig jurist med advokatbevilling.

Bilde av Silje Rognlien Brekke

Silje Rognlien Brekke

Rådgiver

Silje er utdannet jurist med advokatbevilling, og har arbeidet både i privat og offentlig sektor, blant annet som dommerfullmektig, advokat og politiadvokat. Silje kan bistå deg med rådgivning knyttet til offentlige tilskuddsordninger, prosjektbistand, prosjektetablering og søknadsskriving.

PORTEFØLJE: