• Anna Hultgren Olsen
 • Beate Solvoll
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Erling Hilstad
 • Geir Johnsen
 • Heidi Elisabeth Larsen
 • Ida Martinsen
 • Keven Vottestad
 • Kyrre Bilben
 • Maiken Johnsen
 • Marte Wiik
 • Ove Johansen
 • Silje Rognlien Brekke
 • Siv Dagny Aasvik
 • Svein Erik Nicolaysen
 • Tom Runar Buljo
 • Trond Reinholdtsen
 • Trude Knutsen
 • Veronica Gabrielsen
 • Viggo Johnsen

Stor innsikt i lokal, regional og statlig forvaltning og beslutningssystemer.

Bilde av Siv Dagny Aasvik

Siv Dagny Aasvik

Senior prosjektleder

Siv Dagny har et meget omfattende nettverk innenfor flere bransjer og på tvers av politiske skillelinjer. Hun har ledet regionale utviklingsprosesser og større prosjekter i samspill med det offentlige og private. Jobber du med Siv Dagny får du også nytte av hennes praktisk- pedagogisk utdanning og erfaring i prosesser med flere involverte. Hun har stor innsikt i lokal, regional og statlig forvaltning og beslutningssystem.

PORTEFØLJE: Vesterålen Regionråd , Lofotrådet , Hadsel Kommune , Nordlaks ,