• Anna Hultgren Olsen
 • Beate Solvoll
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Erling Hilstad
 • Geir Johnsen
 • Heidi Elisabeth Larsen
 • Ida Martinsen
 • Keven Vottestad
 • Kyrre Bilben
 • Maiken Johnsen
 • Marte Wiik
 • Ove Johansen
 • Silje Rognlien Brekke
 • Siv Dagny Aasvik
 • Svein Erik Nicolaysen
 • Tom Runar Buljo
 • Trond Reinholdtsen
 • Trude Knutsen
 • Veronica Gabrielsen
 • Viggo Johnsen

Tidligere ordfører med god kjennskap til politiske prosesser og offentlige myndigheter.

Bilde av Viggo Johnsen

Viggo Johnsen

Senior prosjektleder

Viggo har med erfaring som heltidspolitiker og tre perioder som ordfører i Bø kommune, god kjennskap til politiske prosesser og hvordan man jobber opp mot offentlige myndigheter. Trenger du i tillegg noen med lang erfaring fra sjømatrelaterte virksomheter, har Viggo også jobbet som daglig leder ved fiskemottak i Bø. Han har bredt kontaktnett, spesielt innenfor kvitfisknæringen og fiskere, og god kjennskap til virkemiddelapparatet på fylkesnivå og også opp mot Nærings- og fiskeridepartementet.

PORTEFØLJE: