• Aleksander Løkken
 • Amalie Uchenna Odu
 • Anja Fladby
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Charlotte Røsnes Hansen
 • Erling Hilstad
 • Geir Johnsen
 • Helle Næss
 • Inger Mari Voie
 • Julia Holm
 • Karoline Hol Blomstrand
 • Kine Solbakken
 • Klaus Klausen Espedal
 • Magnus Villadsen
 • Marit Stolpestad
 • Marthe Hov Jacobsen
 • Michelle Walberg
 • Nicklaes Damkær Thomsen
 • Olav Lindquist
 • Petter Straumsnes Myrbakken
 • Stine Frivåg

Egga fortsetter å kapre flere kloke hoder fra nord

Egga Utvikling har i løpet av snart tjue år, gått fra å være tre selskaper, Fiskeriparken, Hadsel Vekst og Fabrikken Næringshage, til å bli et stort fagmiljø med tjue ansatte og fem kontorer. 

Fra Innovasjon Norge til Egga Utvikling

Nå har de styrket laget ytterligere med en klyngeleder, en prosjektleder og en rådgiver. Et av de siste skuddene på stammen er Maiken Johnsen. Hun har jobbet 11 år i Innovasjon Norge med ansvar for gründer- og entreprenørskapsarbeidet i Nordland.

-Jeg har jo fulgt med Egga Utvikling fra Innovasjon Norges perspektiv, og de har vist seg å være en aktør med stor integritet og gjennomføringsevne. De har sterke allianser i det offentlige og forskning. Bare det at de har to klynger, gjør Egga til et svært attraktivt sted å jobbe for alle som vil utvikle Nord-Norge, sier Johnsen.

Bilde av Maiken Johnsen
Maiken Johnsen
Senior prosjektleder
maiken@egga.no - 907 81 702

Klyngestatus gis til samarbeid mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører, og nåløyet for å bli godkjent er smalt, og henger høyt for å få til gode prosjekter og finansiering. Klyngeprogrammet ledes av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet. Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet.

Klyngene som Johnsen nevner, er Arena Torsk som jobber for helårlige arbeidsplasser i hvitfisknæringen og Marine Recycling Cluster, som er Norges teknologiske spydspiss i kampen mot global marin forsøpling. Egga Utvikling er en av de få i landet og den eneste nordnorske aktøren som har to arena-prosjekter i porteføljen. Det var jobben som klyngeleder for Arena Torsk som trakk Johnsen til Egga Utvikling.

- Med Arena Torsk får jeg komme tilbake til røttene mine, og jobbe med fiskerinæringa som står mitt hjerte nær. Med 31 bedrifter i klyngen har Arena Torsk utmerket seg med sine resultater og skapt spennende sideeffekter for næringa. Samarbeid på tvers har vist seg å være nøkkelen, og der vil jeg gjerne være med å bidra, sier Johnsen.

Daglig leder i Egga Utvikling, Svein Erik Nicolaysen sier at med Johnsen på lag, har Arena Torsk fått en klyngeleder med lang erfaring fra virkemiddelapparatet og fiskeri.

- Næringslivet forventer at vi skal ha 360 graders innsikt i hva som er muligheter og flaskehalser for dem, og derfor var Maiken helt perfekt for jobben som klyngeleder. Hun har erfaringen til å se hvilke prosjekter som gagner hvitfisknæringen og nettverket som kan sørge for at det blir realisert.

Fra Primex til Egga Utvikling

Tidligere teknisk leder på Primex, Trond Reinholdtsen har også valgt å skifte beite til Egga Utvikling. Han har lang erfaring innen marin sektor med fokus på undervannsteknologi, og har en helt egen evne til å se innovative løsninger som skaper vekst og effektivitet.

Egga Utvikling er nå blitt en av Nord-Norges største aktører innen rådgiving og prosjektledelse for næringslivet. Nicolaysen sier at han ser stadig vekk etter fagpersoner som kan komplementere resten av teamet på Egga. Han ser etter en felles faktor i alle ansatte som blir ansatt. Nemlig at de motiveres av at andre lykkes.

30 års erfaring fra fiskerinæringen

Ny på laget er også rådgiver Geir Johnsen. Han har 30 års erfaring fra fiskerinæringen. Han er utdannet fiskerikandidat fra Fiskerihøgskolen i Tromsø og har jobbet i Fiskeridirektoratet i Bergen. Han har også sitt eget firma for internkontroll i fiskerinæringen, og han har vært fisker i flere sesonger. Han har vært daglig leder av fiskemottak, og har spesialfeltet sitt innen oppbygging og drift av anlegg for levendelagring- og FBA.

 

- Egga har nå tjue ansatte som går på jobb hver dag med en felles drivkraft, nemlig å koble næringsliv, det offentlige, kunnskap, og finansiering sammen slik at gode ideer blir noe av. Det har vi gjort i snart tjue år, og det skal vi fortsette med, sier Nicolaysen.