• Aleksander Løkken
 • Amalie Uchenna Odu
 • Anja Fladby
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Charlotte Røsnes Hansen
 • Erling Hilstad
 • Helle Næss
 • Inger Mari Voie
 • Julia Holm
 • Karoline Hol Blomstrand
 • Kine Solbakken
 • Klaus Klausen Espedal
 • Magnus Villadsen
 • Marit Stolpestad
 • Marthe Hov Jacobsen
 • Michelle Walberg
 • Nicklaes Damkær Thomsen
 • Petter Straumsnes Myrbakken
 • Stine Frivåg

Nyttige lenker i forbindelse med Covid 19

Vi har samlet linker til nettsider som kan være nyttige i forbindelse med Covid 19. Spørsmål til innholdet i de ulike linkene rettes direkte til organisasjonene.

INNOVASJON NORGE
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/kontakt-oss/lead_form_ekstratiltak/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/  

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)
Råd til reiselivet – spørsmål og svar:
https://www.nhoreiseliv.no/nyheter/2020/korona-rad-reiselivsbransjen/

Råd til arbeidsgivere:
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

Utstyr til helsetjenesten:
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/helseutstyr/

FOLKEHELSEINSTITUTTET (FHI)
Samleside:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Nasjonale pålegg fra Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende---som-gjelder-fra-klokken-18.0/

Brosjyre og video om koronaviruset på flere språk:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

NAV
For arbeidsgiver:

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/arbeidsgiver-hva-gjelder-i-min-situasjon

Permitteringer:
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Permittering – skjema:
https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/covid-19/permittering

Selvstendig næringsdrivende/frilanser:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon

Privatperson/ansatt:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/privatperson-hva-gjelder-i-min-situasjon

NYTTIG INFO FRA SPAREBANKEN NORD-NORGE
Samlet informasjon om bistandsmuligheter:

https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/bedrift/info/urolige-tider.html

Råd og tips fra om bedriftens økonomi:
https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/nyheter/over-11-000-bedrifter-i-nord-norge-har-stoppet-driften--hva-gjor.html