• Aleksander Løkken
 • Amalie Uchenna Odu
 • Anja Fladby
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Charlotte Røsnes Hansen
 • Erling Hilstad
 • Helle Næss
 • Inger Mari Voie
 • Julia Holm
 • Karoline Hol Blomstrand
 • Kine Solbakken
 • Klaus Klausen Espedal
 • Magnus Villadsen
 • Marit Stolpestad
 • Marthe Hov Jacobsen
 • Michelle Walberg
 • Nicklaes Damkær Thomsen
 • Olav Lindquist
 • Petter Straumsnes Myrbakken
 • Stine Frivåg

Stokmarknes Miljøhavn

Kombinasjonen av økt containertrafikk og store hogstmodne granforekomster, sammen med investeringer i lavutslippsskip og sjømatproduksjon, vil skape en grønn bedriftsklynge i Hadsel. Det er konklusjonen i «Mulighetsstudien Stokmarknes miljøhavn».

På vegne av Hadsel kommune har Egga Utvikling AS gjort en studie av hvilke muligheter industriområdet i arealplanens E3 kan gi, i rapporten kalt Stokmarknes miljøhavn. Rapporten ble lagt frem i kommunestyremøtet 07. mai og skal brukes i kommunedirektørens arbeid med områdereguleringsplanen. Det endelige planforslaget skal behandles i kommunestyret i juni 2020.

Målet vårt er å skape arbeidsplasser og gjøre det attraktivt å bosette seg i Hadsel. Da er det gledelig å lese om så mye potensial og muligheter for bærekraftig næringsutvikling i kommunen. Ikke minst i den tida vi er inne i nå, med store utfordringer for mange næringer, sier kommunedirektør Ola Morten Teigen.

Les mer på kommunens hjemmeside

Les mer på vol.no