• Anna Hultgren Olsen
 • Beate Solvoll
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Erling Hilstad
 • Geir Johnsen
 • Heidi Elisabeth Larsen
 • Ida Martinsen
 • Julie Bremnes
 • Keven Vottestad
 • Kyrre Bilben
 • Maiken Johnsen
 • Marte Wiik
 • Ove Johansen
 • Siv Dagny Aasvik
 • Svein Erik Nicolaysen
 • Tom Runar Buljo
 • Trond Reinholdtsen
 • Trude Knutsen
 • Veronica Gabrielsen
 • Viggo Johnsen

Stokmarknes Miljøhavn

Kombinasjonen av økt containertrafikk og store hogstmodne granforekomster, sammen med investeringer i lavutslippsskip og sjømatproduksjon, vil skape en grønn bedriftsklynge i Hadsel. Det er konklusjonen i «Mulighetsstudien Stokmarknes miljøhavn».

På vegne av Hadsel kommune har Egga Utvikling AS gjort en studie av hvilke muligheter industriområdet i arealplanens E3 kan gi, i rapporten kalt Stokmarknes miljøhavn. Rapporten ble lagt frem i kommunestyremøtet 07. mai og skal brukes i kommunedirektørens arbeid med områdereguleringsplanen. Det endelige planforslaget skal behandles i kommunestyret i juni 2020.

 

Målet vårt er å skape arbeidsplasser og gjøre det attraktivt å bosette seg i Hadsel. Da er det gledelig å lese om så mye potensial og muligheter for bærekraftig næringsutvikling i kommunen. Ikke minst i den tida vi er inne i nå, med store utfordringer for mange næringer, sier kommunedirektør Ola Morten Teigen.

 

Les mer på kommunens hjemmeside


Les mer på vol.no