• Anna Hultgren Olsen
 • Beate Solvoll
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Erling Hilstad
 • Geir Johnsen
 • Heidi Elisabeth Larsen
 • Ida Martinsen
 • Julie Bremnes
 • Keven Vottestad
 • Kyrre Bilben
 • Maiken Johnsen
 • Marte Wiik
 • Ove Johansen
 • Siv Dagny Aasvik
 • Svein Erik Nicolaysen
 • Tom Runar Buljo
 • Trond Reinholdtsen
 • Trude Knutsen
 • Veronica Gabrielsen
 • Viggo Johnsen

Vi ønsker Siv Dagny Aasvik velkommen

Ansettelsen av Siv Dagny vil styrke oss på flere områder. Hennes bakgrunn som ordfører i Hadsel og leder i Regionrådet gjør at hun har god kompetanse på både offentlig forvaltning og næringsutvikling.
- Daglig leder, Svein Erik Nicolaysen

“Å jobbe i Egga utvikling handler om å bidra til utvikling av de flotte kystsamfunnene våre, ved å spille kunder og samarbeidspartnere sterke. Jeg ser veldig frem til å bistå bedrifter og kommuner i hele regionen, sammen med mine dyktige kolleger.”
- Siv Dagny Aasvik