• Anna Hultgren Olsen
 • Beate Solvoll
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Erling Hilstad
 • Geir Johnsen
 • Heidi Elisabeth Larsen
 • Ida Martinsen
 • Julie Bremnes
 • Keven Vottestad
 • Kyrre Bilben
 • Maiken Johnsen
 • Marte Wiik
 • Ove Johansen
 • Siv Dagny Aasvik
 • Svein Erik Nicolaysen
 • Tom Runar Buljo
 • Trond Reinholdtsen
 • Trude Knutsen
 • Veronica Gabrielsen
 • Viggo Johnsen

Arena Torsk

Egga Utvikling administrerer og har prosjektledelsen for Arena Torsk, som er en bedriftsklynge med Arena-status og består av aktører fra hele verdikjeden i torskenæringen.

Økt lønnsomhet i hvitfisknæringen

Arena Torsk sitt mål er økt lønnsomhet i hvitfisknæringen gjennom forpliktende og målrettet samarbeid mellom næringsliv, det offentlige og FoU-miljøene. Visjonen er helårlig virksomhet, hvor stabil råstofftilgang og leveringsdyktighet gjennom levendelagring er de viktigste stikkordene. 

Hovedmålet til Arena Torsk er å bidra til økt verdiskaping ved å sikre at fersk torsk av høy kvalitet er tilgjengelig for bearbeiding og salg hele året.


Du kan lese mer om Arena Torsk på deres nettside her.

Prosjektleder:
Maiken Johnsen