• Anna Hultgren Olsen
 • Beate Solvoll
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Erling Hilstad
 • Geir Johnsen
 • Heidi Elisabeth Larsen
 • Ida Martinsen
 • Julie Bremnes
 • Keven Vottestad
 • Kyrre Bilben
 • Maiken Johnsen
 • Marte Wiik
 • Ove Johansen
 • Siv Dagny Aasvik
 • Svein Erik Nicolaysen
 • Tom Runar Buljo
 • Trond Reinholdtsen
 • Trude Knutsen
 • Veronica Gabrielsen
 • Viggo Johnsen

Cod Cluster

Egga Utvikling administrerer og har prosjektledelsen for Cod Cluster, som er en bedriftsklynge med Arena-status og består av aktører fra hele verdikjeden i hvitfisknæringen.

Skal bidra til bærekraftig verdiskapning og levende kystsamfunn

Cod Cluster er en nasjonal hvitfiskklynge. Vårt hovedfokus er på torsk, sei og hyse som bærekraftige ressurser for fiskeflåten, som råstoff til fiskeforedlings- og restråstoffindustrien, og som sunn mat til verdens befolkning. Gjennom samarbeid, forskning og  innovasjon skal vi bidra til helårlig aktivitet i næringa, økt eksport og levedyktige kystsamfunn.


 

•    økt eksport av norsk sjømat
•    økt lønnsomhet i partnerskapet
•    økt antall helårlige industriarbeidsplasser

Hovedmålet til Cod Cluster er å bidra til økt verdiskaping ved å sikre at fersk torsk av høy kvalitet er tilgjengelig for bearbeiding og salg hele året.


Du kan lese mer om Cod Cluster på deres nettside her.

Senior prosjektleder:
Maiken Johnsen