• Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Eirik André Nilsen
 • Erling Hilstad
 • Ida Martinsen
 • Julia Holm
 • Kine Solbakken
 • Klaus Klausen Espedal
 • Linn Therese Warem
 • Magnus Villadsen
 • Marthe Hov Jacobsen
 • Michelle Walberg
 • Nicklaes Damkær Thomsen
 • Siv Elisabeth Loe
 • Stine Frivåg
 • Tone Norum
 • Yngvild Bakken Furunes
 • Yvonne Bakken

Cod Cluster

Egga Utvikling administrerer og har prosjektledelsen for Cod Cluster, som er en bedriftsklynge med Arena pro-status og består av aktører fra hele verdikjeden i hvitfisknæringen.

Skal bidra til bærekraftig verdiskapning og levende kystsamfunn

Cod Cluster er en nasjonal hvitfiskklynge. Vårt hovedfokus er på torsk, sei og hyse som bærekraftige ressurser for fiskeflåten, som råstoff til fiskeforedlings- og restråstoffindustrien, og som sunn mat til verdens befolkning. Gjennom samarbeid, forskning og  innovasjon skal vi bidra til helårlig aktivitet i næringa, økt eksport og levedyktige kystsamfunn.


 

•    økt eksport av norsk sjømat
•    økt lønnsomhet i partnerskapet
•    økt antall helårlige industriarbeidsplasser

Hovedmålet til Cod Cluster er å bidra til økt verdiskaping ved å sikre at fersk torsk av høy kvalitet er tilgjengelig for bearbeiding og salg hele året.


Du kan lese mer om Cod Cluster på deres nettside her.

Senior prosjektleder:
Maiken Johnsen