• Anna Hultgren Olsen
 • Beate Solvoll
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Erling Hilstad
 • Geir Johnsen
 • Heidi Elisabeth Larsen
 • Ida Martinsen
 • Julie Bremnes
 • Keven Vottestad
 • Kyrre Bilben
 • Maiken Johnsen
 • Marte Wiik
 • Ove Johansen
 • Siv Dagny Aasvik
 • Svein Erik Nicolaysen
 • Tom Runar Buljo
 • Trond Reinholdtsen
 • Trude Knutsen
 • Veronica Gabrielsen
 • Viggo Johnsen

INDUK

 INDUK: Industriell utvikling gjennom kompetansebygging i regionale næringsmiljø

Kompetanseutvikling innen levendefangst og levendelagring

Da behovet for kompetanseutvikling innen levendefangst og levendelagring ble tydelig for bedriftsnettverket Arena Torsk, ble det etablert et eget prosjekt for utvikling av et opplæringsløp innen fagområdet. Prosjektet fikk navnet Industriell utvikling gjennom kompetansebygging i regionale næringsmiljø, med forkortelsen INDUK.

Samarbeidspartnere

 • Nofima/FBA (Fangstbasert akvakultur)
 • Nord Universitet
 • Lofoten maritime fagskole
 • Vest-Lofoten videregående skole
 • Sortland videregående skole

Leveranser

Etter endt prosjektperiode hadde man fått utviklet et omfattende undervisningsopplegg på flere nivåer. Det var utviklet en utdanning for FBA-instruktører i regi av Nofima, syv faglærere fra Vesterålen og Lofoten var kurset og sertifisert, undervisningsopplegget var blitt innlemmet ved Sortland vgs., Vest-Lofoten vgs. og Lofoten Maritime Fagskole, og det var utviklet et etter- og videreutdanningskurs på læringsportalen It’s learning.

Senior prosjektleder:
Børge Bentsen