• Anna Hultgren Olsen
 • Beate Solvoll
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Erling Hilstad
 • Geir Johnsen
 • Heidi Elisabeth Larsen
 • Ida Martinsen
 • Julie Bremnes
 • Keven Vottestad
 • Kyrre Bilben
 • Maiken Johnsen
 • Marte Wiik
 • Ove Johansen
 • Siv Dagny Aasvik
 • Svein Erik Nicolaysen
 • Tom Runar Buljo
 • Trond Reinholdtsen
 • Trude Knutsen
 • Veronica Gabrielsen
 • Viggo Johnsen

Marine Recycling Cluster

Egga Utvikling har prosjektledelsen for klyngen Marine Recycling Cluster. MRC har Arena-status og består av medlemmer og samarbeidspartnere med utgangspunkt i Nord-Norge. Klyngen ønsker å vise vei til et renere verdenshav gjennom smart teknologi og bedre metoder.

Praktiske løsninger for et renere hav

Den globale kampen mot sjøforurensning har akkurat startet. Gode ​​intensjoner og entusiasme må forsterkes med  utstyr, spesialiserte tjenester og kunnskap for at havene skal kunne reddes. MRC vil bidra med nettopp det.

En nasjonal bedriftsklynge

Marine Recycling Cluster er medlem av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Klyngen har Arena-status og er en del av klyngeprogrammet til Innovasjon Norge. 

 

Les mer på klyngeprogrammets egen nettside.

 

Fra venstre kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, fylkesråd Ingelin Noresjø, Kjersti E. T. Busch som er styringsgruppeleder og daglig leder i Salt Lofoten, Tora Drægni, rådgiver Salt Lofoten, prosjektleder Børge Bentsen fra Egga utvikling, avdelingsleder Heidi Thommesen fra Innovasjon Norge i Nordland og Knut Landsverk fra Empower.

Teknologiutvikling

– Plastforsøpling av havene er kommet på dagsorden over hele verden. Første fase har vært å få kunnskap og oversikt over problemene. Neste fase har vært å påvirke nasjonale myndigheter til å gjøre noe. Vi står nå overfor en tredje fase, nemlig teknologiutvikling. Her skal MRC bidra til kostnadseffektive løsninger. God teknologi vil også få mer fart på regelverksutviklingen, sier prosjektleder Børge Bentsen.

Senior prosjektleder:
Børge Bentsen