• Amalie Uchenna Odu
 • Anja Fladby
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Eirik André Nilsen
 • Erling Hilstad
 • Julia Holm
 • Karoline Hol Blomstrand
 • Kine Solbakken
 • Klaus Klausen Espedal
 • Linn Therese Warem
 • Magnus Villadsen
 • Marthe Hov Jacobsen
 • Michelle Walberg
 • Nicklaes Damkær Thomsen
 • Siv Elisabeth Loe
 • Stine Frivåg
 • Tone Norum
 • Yvonne Bakken

Marine Recycling Cluster

Egga Utvikling har prosjektledelsen for klyngen Marine Recycling Cluster. MRC har Arena-status og består av medlemmer og samarbeidspartnere med utgangspunkt i Nord-Norge. Klyngen ønsker å vise vei til et renere verdenshav gjennom smart teknologi og bedre metoder.

Praktiske løsninger for et renere hav

Den globale kampen mot sjøforurensning har akkurat startet. Gode ​​intensjoner og entusiasme må forsterkes med  utstyr, spesialiserte tjenester og kunnskap for at havene skal kunne reddes. MRC vil bidra med nettopp det.

En nasjonal bedriftsklynge

Marine Recycling Cluster er medlem av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Klyngen har Arena-status og er en del av klyngeprogrammet til Innovasjon Norge. 

 

Les mer på klyngeprogrammets egen nettside.

 

Fra venstre kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, fylkesråd Ingelin Noresjø, Kjersti E. T. Busch som er styringsgruppeleder og daglig leder i Salt Lofoten, Tora Drægni, rådgiver Salt Lofoten, prosjektleder Børge Bentsen fra Egga utvikling, avdelingsleder Heidi Thommesen fra Innovasjon Norge i Nordland og Knut Landsverk fra Empower.

Teknologiutvikling

– Plastforsøpling av havene er kommet på dagsorden over hele verden. Første fase har vært å få kunnskap og oversikt over problemene. Neste fase har vært å påvirke nasjonale myndigheter til å gjøre noe. Vi står nå overfor en tredje fase, nemlig teknologiutvikling. Her skal MRC bidra til kostnadseffektive løsninger. God teknologi vil også få mer fart på regelverksutviklingen, sier prosjektleder Børge Bentsen.

Bilde av Børge Bentsen
Børge Bentsen
Senior prosjektleder
borge@egga.no - 909 11 131