• Aleksander Løkken
 • Amalie Uchenna Odu
 • Anja Fladby
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Charlotte Røsnes Hansen
 • Erling Hilstad
 • Helle Næss
 • Inger Mari Voie
 • Julia Holm
 • Karoline Hol Blomstrand
 • Kine Solbakken
 • Klaus Klausen Espedal
 • Magnus Villadsen
 • Marit Stolpestad
 • Marthe Hov Jacobsen
 • Michelle Walberg
 • Nicklaes Damkær Thomsen
 • Olav Lindquist
 • Petter Straumsnes Myrbakken
 • Stine Frivåg

Lokalt tømmer skaper ny industri

Fram mot 2040 vil vi se en femdobling av tømmer som skal tas ut i Lofoten og Vesterålen. Egga Utvikling er med på å utvikle en skog- og treindustrinæring basert på sitkagran i Stokmarknes. Det skapes flere arbeidsplasser, mer tømmer til markedet og reduserte klimautslipp.

Prosjekt:Utvikling av skog- og treindustrinæringen i Nordland
Utfordring:Hvordan drive bærekraftig skogbruk i nord
Kunde:Hadsel Kommune
Prosjektleder:Tone Norum

Nordland er kjent for en langstrakt og rik kyst som huser flere verdiskapende havnæringer. Blant fjell og fjorder står det også store felt med sitkagran. Disse trærne kan gi bærekraftig trevirke til konstruksjoner og produkter, og skape enda flere verdier og arbeidsplasser langs kysten.

Egga Utvikling er prosjektleder for det som er kjent som treindustriprosjektet

Egga Utvikling er prosjektleder for «treindustriprosjektet», hvor vi bidrar til å etablere sagbruk, tørkeri, sponmølle og energiløsning i Stokmarknes miljøhavn. Målet er å kunne skape lokal verdi av tømmeruttaket i framtiden. Prognosen er 70 000 m3 tømmer per år før 2040.

– Dette handler om å bruke skogen til å skape verdifulle produkter av lokalt tre. Prosjektet skal skape grunnlag for en helt ny industri i Lofoten og Vesterålen, som gir arbeidsplasser, mer tømmer til markedet og kutter utslipp. Kombinert med ei tømmerkai som gjør at tømmeret fraktes på sjø istedenfor vei, så er dette helt unikt i Nord-Norge, sier ordfører i Hadsel kommune, Aina Nilsen.

 

Treindustriprosjektet startet med en forstudie i 2017, og har utviklet seg til et prosjekt som går frem til sommeren 2024. Nå er målet å etablere hele verdikjeden med lokasjon på Stokmarknes Miljøhavn, slik at prosjektet kan utnytte alt trevirke som blir tatt ut. I tillegg jobber Egga Utvikling med en rekke andre prosjekter i miljøhavna, som sammen med treindustriprosjektet har ført til om lag 25 millioner kroner i offentlige tilskudd. Prosjektleder i Egga utvikling, Tone Norum, gleder seg til veien videre.

Alt skal brukes: Slik ser man for seg at sitkagrana kan utnyttes. De kan bli alt fra tømmer til dyrestrø og varme

– Det viktigste framover er å bistå i etableringen av sagbruket og utarbeide gode businesscase som investorer kan ta stilling til.  Jeg synes dette er et veldig spennende prosjekt å jobbe med fordi det har med hele verdikjeden og den sirkulærøkonomiske tankegangen. Prosjektet vil ha en stor betydning for synet på sitkagran og videre utvikling av skognæringen i Nord-Norge.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Bilde av Tone Norum
Tone Norum
Prosjektleder
tone@egga.no - 902 03 602