• Aleksander Løkken
 • Amalie Uchenna Odu
 • Anja Fladby
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Charlotte Røsnes Hansen
 • Erling Hilstad
 • Helle Næss
 • Inger Mari Voie
 • Julia Holm
 • Karoline Hol Blomstrand
 • Kine Solbakken
 • Klaus Klausen Espedal
 • Magnus Villadsen
 • Marit Stolpestad
 • Marthe Hov Jacobsen
 • Michelle Walberg
 • Nicklaes Damkær Thomsen
 • Olav Lindquist
 • Petter Straumsnes Myrbakken
 • Stine Frivåg

Egga er blitt Miljøfyrtårn

I januar ble Eggas kontorer på Andenes, Myre, Sortland, Stokmarknes, Svolvær og Leknes Miljøsertifiserte. – Vi er veldig stolte over sertifiseringen og i dag fikk vi utdelt vårt sertifikat for Sortlands-kontoret i kommunestyret.  

Miljøfyrtårn er en norsk miljøsertifisering for bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter. Sertifiseringen skal bidra til at virksomheter reduseres sin miljøbelastning og gi et bedre arbeidsmiljø for de ansatte.  

- Å bli Miljøfyrtårn er en prosess og vi har hele tiden jobbet for å involvere de ansatte. Blant annet har vi opprettet en miljøgruppe med en representant fra hvert kontor. Dette har vi gjort for å sikre at miljøarbeidet er godt forankret i organisasjonen.  

Virksomheter som ønsker å bli Miljøfyrtårn må oppfylle noen grunnleggende kriterier som er felles for alle virksomheter. I tillegg finnes det noen bransjespesifikke kriterier. Dette er kriterier innen miljøtema som transport, energi, naturmangfold, avfall og ombruk. I tillegg setter Miljøfyrtårn krav til at virksomheten har satt seg miljømål som de skal forbedre seg på og en plan for å sikre at dette følges opp.    

- I Egga Utvikling har vi i lang tid jobbet for at Lofoten og Vesterålen skal være et bærekraftig og attraktivt sted å bo, jobbe og investere i. Dette ønsker vi å fortsette med. I tillegg har vi gjennom sertifiseringen forpliktet oss til å jobbe kontinuerlig med å redusere vår negative påvirkning på klima og miljø, samt skape et godt arbeidsmiljø for alle som jobber i og er tilknyttet selskapet. 

- Særlig ønsker vi å ha fokus på våre innkjøp.  For vår type bedrift er det typiske der de største utslippene stammer fra. Når vi gjør innkjøp vil vi prioritere lokale leverandører, og i økende grad vil vi fremover prioritere leverandører som også er miljøsertifiserte. 

Miljøfyrtårn tilbyr et digitalt styringssystem som hjelper bedrifter å jobbe effektivt og konkret med grønn omstilling. Og med noen unntak, passer sertifiseringsordningen for alle typer virksomheter, fra små bedrifter til store konsern og kommuner.  

- Dette var en sertifiseringsordning som passet godt for oss nettopp på grunn av de digitale verktøy og de forhåndsdefinerte kriteriene.  Her trenger ingen å finne opp hjulet på nytt. 

Når en bedrift er blitt sertifisert som Miljøfyrtårn må det årlig rapporteres på en rekke miljøparametere. Avfall er en av dem.  

- Vi har også satt oss mål om å redusere avfall på våre kontorer, og å øke sorteringsgraden- Det vil si vi skal bli bedre på å sortere avfallet vårt riktig. Flere ganger i året gjennomfører vi derfor veiing av avfall. Her kikker konkurranseinstinktet inn og vi kårer et vinnerkontor med høyest sorteringsgrad.  

Egga Utvikling er Siva partner og har Næringshageprogrammet for Lofoten og Vesterålen. Et av målene i næringshageprogrammet er å sikre flere bærekraftige bedrifter. Dette passer godt inn med Miljøfyrtårn. 

- Vi ønsker å bruke vår rolle som kunnskapsformidler og koblingspunkt til å synliggjøre viktigheten av å arbeide kontinuerlig med å redusere samfunnets og næringslivets negative påvirkning på klima og miljø. Gjennom programmet bistår vi bedrifter som ønsker å jobbe med bærekraft og grønn forretningsutvikling. Vi har også Miljøfyrtårnkonsulent som kan bistå andre bedrifter som ønsker å bli Miljøfyrtårn.  

Bilde av Kine Solbakken
Kine Solbakken
Prosjektleder
kine@egga.no - 481 26 877