• Aleksander Løkken
 • Amalie Uchenna Odu
 • Anja Fladby
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Charlotte Røsnes Hansen
 • Erling Hilstad
 • Helle Næss
 • Inger Mari Voie
 • Julia Holm
 • Karoline Hol Blomstrand
 • Kine Solbakken
 • Klaus Klausen Espedal
 • Magnus Villadsen
 • Marit Stolpestad
 • Marthe Hov Jacobsen
 • Michelle Walberg
 • Nicklaes Damkær Thomsen
 • Olav Lindquist
 • Petter Straumsnes Myrbakken
 • Stine Frivåg

Prosjekter

Egga har hjulpet 300 bedrifter, organisasjoner og kommuner innenfor alt fra reiseliv til industri og havbruk. Her er noen av prosjektene vi har jobbet med.

Grønn korridor for tungtransporten mellom Hadsel og Narvik.
Norske havner har potensiale for å bli katalysatorer for grønn omstilling i transportnæringen, både på sjø og land. Omlegging til bærekraftige systemer og ny fornybar energiteknologi, krever imidlertid samhandling på tvers av sektorer. Hadsel kommune, Hadsel havn og Narvik havn, har derfor tatt initiativ til forprosjektet «Grønn korridor for tungtransporten mellom Hadsel og Narvik».
Les mer
Norsk hval på menyen
På begynnelsen av 2000-tallet var norsk hvalfangst-næring skjør, med manglende lønnsomhet, laber interesse og dårlig renomme. I 2010 initierte Norges Småkvalfangerlag, Norges Fiskarlag og Norges Råfisklag en kartlegging av statusen i norsk hvalnæring.
Les mer
Skreikonferansen og andre samlingspunkter
Egga Utvikling har siden 2017 arrangert Skreikonferansen på Myre. Konferansen, som først ble arrangert som en del av Skreifestivalen i 2009, har som mål å markedsføre skreien og sjømatnæringen, samt sette Vesterålen på kartet som en viktig fiskeriregion og Øksnes kommune som en levende skreikommune
Les mer
– Look North Trainee funker! Folk kommer, og folk blir
Siden oppstarten i 2015 har 90 unge talenter valgt det gode liv i Lofoten og Vesterålen gjennom Look North Trainee. 70 % av traineene er fortsatt i regionen etter to år.
Les mer
Hvordan skape Nordens beste matdestinasjon i ei lita nordnorsk bygd?
Gode ting tar tid for å bli gode, og Kvitnes Gård gleder seg til å vise deg bevisene på det.
Les mer
Sammen for et renere hav
Egga Utvikling har prosjektledelsen for klyngen Marine Recycling Cluster (MRC). Klyngen ønsker å vise vei til et renere verdenshav gjennom myndighetspåvirkning, samarbeid og teknologiutvikling.
Les mer
Lokalt tømmer skaper ny industri
Fram mot 2040 vil vi se en femdobling av tømmer som skal tas ut i Lofoten og Vesterålen.
Les mer