• Aleksander Løkken
 • Amalie Uchenna Odu
 • Anja Fladby
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Charlotte Røsnes Hansen
 • Erling Hilstad
 • Helle Næss
 • Inger Mari Voie
 • Julia Holm
 • Karoline Hol Blomstrand
 • Kine Solbakken
 • Klaus Klausen Espedal
 • Magnus Villadsen
 • Marit Stolpestad
 • Marthe Hov Jacobsen
 • Michelle Walberg
 • Nicklaes Damkær Thomsen
 • Olav Lindquist
 • Petter Straumsnes Myrbakken
 • Stine Frivåg

Norsk hval på menyen

På begynnelsen av 2000-tallet var norsk hvalfangst-næring skjør, med manglende lønnsomhet, laber interesse og dårlig renomme. I 2010 initierte Norges Småkvalfangerlag, Norges Fiskarlag og Norges Råfisklag en kartlegging av statusen i norsk hvalnæring. Både hvalfangere og produsenter ytret et ønske om å danne en organisasjon som skulle ivareta norsk hvalnæring, og jobbe med holdningsskapende arbeid, kunnskapsformidling og markedsarbeid for å bli kvitt gamle myter, fordommer, holdninger og barrierer rundt norsk hvalfangst.

Prosjekt:Managementavtale Merkevareforeningen Norsk Hval
Utfordring:Drive med holdningsskapende arbeid, kunnskapsformidling og markedsarbeid for å styrke norsk hvalnæring
Kunde:Merkevareforeningen Norsk Hval
Prosjektleder:Stine Frivåg

Merkevareforeningen Norsk Hval (MNH) ble etablert i 2012, og Egga Utvikling, den gang Fiskeriparken, fikk oppdraget om å lede dette arbeidet.

Foreningen har, i samarbeid med hvalnæringen og Standard Norge, utviklet en felles kvalitetsstandard for fangst, produksjon og distribusjon av hvalkjøtt. Dette er gjort for å gi forbrukeren produkter av utmerket og stabil kvalitet. Kvalitetsmerket «Norsk kvalitetshval» er forbrukers garanti på at kjøttet er produsert etter denne strenge kvalitetsstandarden.

MNH har som mål å øke nordmenns bevissthet om hval og de produktene som hvalkjøtt representerer. Hvalkjøtt er en svært bærekraftig råvare med et lavt klimaavtrykk. Verden trenger mer proteiner fra havet i tiden framover og våre produsenter garanterer for ansvarlig produksjon og høsting. Hval er kortreist og næringsrik sjømat, med store helsemessige gevinster. Hval er et langt sunnere alternativ til rødt kjøtt, og innehar samme positive helseeffekt som sjømat.

Stine Frivåg griller hval.

"Norsk hvalfangst er som å springe motbakkeløp hver dag. Å gjenerobre tillit og aksept for norsk hval, er utfordrende. Merkevareforeningen Norsk Hval  har klart å snu trenden, fra at det fangstes færre hval, til at det i dag sakte begynner å gå rette veien."

Øyvind A. Haram, styreleder Merkevareforeningen Norsk Hval 

 

Driften av MNH er finansiert av næringen selv gjennom medlemsavgift fra hvalfangere og produsenter i foreningen. I tillegg er store deler av MNHs arbeid organisert som delprosjekter. Vi har mottatt støtte til markedsaktiviteter fra Norges Råfisklag, og prosjektene «Bedre folkehelse gjennom aktivt informasjonsarbeid om bærekraftig Norsk Hval» i 2019 og 2021 ble blant annet støttet av Nærings- og fiskeridepartementet.

Norsk hval på regjeringsbesøk

MNH ønsker gjennom ulike bevisstgjøringstiltak, gjennom å spille på lag med kokker og trendsettere og ved å bruke sosiale medier og nye kommunikasjonsplattformer, å øke kjennskapen og ikke minst skape et større positivt engasjement til hval. Økt omsetning og økt lønnsomhet er nøkkelen til å kunne utvikle norsk hvalnæring på en positiv måte. Resultatet er at norsk hvalfangst har snudd trenden, fra en nedadgående kurve til at det nå fangstes flere dyr. Gjennom vårt arbeid skal norsk hval bli en helt vanlig rett i norsk kosthold.  

For mer informasjon, ta kontakt med:
Bilde av Stine Frivåg
Stine Frivåg
Nestleder/ Senior prosjektleder
stine@egga.no - 92252762