• Aleksander Løkken
 • Amalie Uchenna Odu
 • Anja Fladby
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Charlotte Røsnes Hansen
 • Erling Hilstad
 • Helle Næss
 • Inger Mari Voie
 • Julia Holm
 • Karoline Hol Blomstrand
 • Kine Solbakken
 • Klaus Klausen Espedal
 • Magnus Villadsen
 • Marit Stolpestad
 • Marthe Hov Jacobsen
 • Michelle Walberg
 • Nicklaes Damkær Thomsen
 • Olav Lindquist
 • Petter Straumsnes Myrbakken
 • Stine Frivåg

Grønn korridor for tungtransporten mellom Hadsel og Narvik.

Norske havner har potensiale for å bli katalysatorer for grønn omstilling i transportnæringen, både på sjø og land. Omlegging til bærekraftige systemer og ny fornybar energiteknologi, krever imidlertid samhandling på tvers av sektorer. Hadsel kommune, Hadsel havn og Narvik havn, har derfor tatt initiativ til forprosjektet «Grønn korridor for tungtransporten mellom Hadsel og Narvik». Sammen med 14 partnere hadde forprosjektet som mål å utrede hvordan etablere en «grønn korridor» for tungtransporten mellom havnene i Hadsel og Narvik innen 2025.

Prosjekt:Grønn korridor for tungtransporten mellom Hadsel og Narvik.
Utfordring:Hvordan kan havnene bli katalysator for grønn omstilling i landtransporten?
Kunde:Hadsel Havn
Prosjektleder:Kine Solbakken

Egga Utvikling har ledet prosjektet og blant annet bistått med å søke finansiering, kartlegging og intervjuer av transportaktører, planlegging og gjennomføring av workshop og seminar.

"Egga, ved prosjektleder Kine Solbakken har på et svært stødig og tillitsskapende vis ledet dette prosjektet. Som en av prosjekteierne har vi vært med på en svært stødig prosess, og det setter vi pris på.", forteller Daniel Sowe som er næringssjef i Hadsel kommune. 

Prosjektet har utspring fra Stokmarknes Miljøhavn, der man ser at havna kan legge til rette for grønn omstilling også utover transporten på sjø. Havnene kan blant annet bidra med riktig infrastruktur til riktig tid. ArcLog ved UiT, med kompetanse innen arktiske logistikkoperasjoner, har bistått prosjektet ved å analysere transportdata. Deres analyser viser at dersom innfasing av elektriske lastebiler følger nasjonale forventninger, vil det i 2025 være behov for 2 ladepunkter i Stokmarknes miljøhavn, og 4 i Narvik havn. I 2030 vil behovet øke til henholdsvis 8 og 12 i de to havnene. Enkelte steder langs strekningen vil det kunne være behov for så mye som mellom 10-15 hurtigladere for å ta unna behovet i de mest travle periodene.

Forprosjektet har gitt positive resultater utover de opprinnelige målsetningene. I samarbeid med Volvo, Nor-Log og Alv Ervik Transport ble det gjennomført en test av en elektrisk lastebil på strekninga Hadsel-Narvik. På bildet lader lastebilen i Stokmarknes Miljøhavn på en av

Norges første hurtigladere for tyngre kjøretøy.

Anders Jørgensen fra Hadsel havn sier at de ønsker å tilrettelegge for en utslippsfri veitransport mellom Narvik og Hadsel, og at Stokmarknes Miljøhavn vil kunne være en leverandør av grønn energi og tilhørende logistikk for å gjøre dette mulig. Testen av elektrisk tungtransport gir en pekepinn på hva som er mulig nå og hva som kommer.

Prosjektdeltakerne i «Grønn korridor» representerer hele verdikjeden for nullutslipps godstransport. Konsortsiet består av prosjekteier Hadsel havn og de øvrige prosjektdeltakerne er Hadsel kommune, Narvik havn, Noranett Hadsel, Nordkraft Porsjekt, Narvik Hydrogen, Statens vegvesen, REMA Distribusjon – distribunal Narvik, Nordlaks Produkter, Eviny Elektrifisering, Grønt landtransportprogram, Nasjonalt program for leverandørutvikling og ArcLog ved UiT Norges arktiske universitet i Narvik.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Bilde av Kine Solbakken
Kine Solbakken
Prosjektleder
kine@egga.no - 481 26 877