• Aleksander Løkken
 • Amalie Uchenna Odu
 • Anja Fladby
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Charlotte Røsnes Hansen
 • Erling Hilstad
 • Helle Næss
 • Inger Mari Voie
 • Julia Holm
 • Karoline Hol Blomstrand
 • Kine Solbakken
 • Klaus Klausen Espedal
 • Magnus Villadsen
 • Marit Stolpestad
 • Marthe Hov Jacobsen
 • Michelle Walberg
 • Nicklaes Damkær Thomsen
 • Olav Lindquist
 • Petter Straumsnes Myrbakken
 • Stine Frivåg

Skreikonferansen og andre samlingspunkter

Egga Utvikling har siden 2017 arrangert Skreikonferansen på Myre. Konferansen, som først ble arrangert som en del av Skreifestivalen i 2009, har som mål å markedsføre skreien og sjømatnæringen, samt sette Vesterålen på kartet som en viktig fiskeriregion og Øksnes kommune som en levende skreikommune. I tillegg skal konferansen være et nasjonalt samlingspunkt som bidrar til engasjement, kunnskapsdeling og diskusjon. Konferansen har vokst seg stadig større, men flere besøkende og interessante foredragsholdere som har prioritert å delta på denne viktige arenaen for nettverksbygging, erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Rekordår – over 170 samlet på Myre for å diskutere skreien   

På grunn av pandemien ble ikke konferansen arrangert i 2020 og 2021, men da konferansen var tilbake var det åpenbart at den hadde vært savnet. I 2022 ble det publikumsrekord med over 170 samlet på Myre for å diskutere skreien. Folk fra hele landet tok turen til Myre for å diskutere skreien som en bærebjelke for å bygge bærekraftige kystsamfunn, hvor bærekraft var gjennomgående tema. Blant foredragsholderne hadde vi Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, Daniel Bjarmann-Simonsen fra NHO og Runar Berg og Tom Steffensen fra Bodø Glimt 

12 ungdommer fra Myre skole i svarte klær står samlet der de holder bilder av oversvømte fiskevær i 2090.
Foto: Bjørn Eide

I 2023 ble Skreikonferansen arrangert under headingen «De høye bølgene». Her belyste man de store utfordringene verden står ovenfor knyttet til krig, økonomisk krise og mangel på energi, og hvordan dette påvirker næringa. Med en tangering av fjorårets deltakerrekord, og med kunnskapsrike og inspirerende foredragsholdere på scenen, ble Skreikonferansen 2023 igjen en suksess. 

Åpning av Stokmarknes miljøhavn og publikumsrekord for kystskogskonferansen  

Egga arrangerer også konferanser og andre arrangementer på vegne av andre. Våren 2023 arrangerte vi eksempelvis Kystskogkonferansen og åpningen av Stokmarknes miljøhavn på vegne av Kystskogbruket og Hadsel kommune. Dette var et viktig arrangement som samlet nøkkelpersoner og interessenter innen skog, havn og bærekraftig teknologi. Konferansen hadde som mål å diskutere hvordan havn kan være katalysator for grønn omstilling, blant annet innenfor skognæringa. Egga Utvikling ledet planleggingen, gjennomføringen og etterarbeidet med konferansen, med et nært samarbeid med prosjekteierne Hadsel kommune og Kystskogbruket som var aktive gjennom hele prosessen. 

Egga Utvikling, Hadsel kommune og Kystskogbruket lyktes med å skape en arena for kunnskapsdeling, samarbeid og innovasjon, som har vært avgjørende for å fremme en bærekraftig og lønnsom utnyttelse av Stokmarknes Miljøhavn.   

I Egga Utvikling er vi opptatt av at andre skal lykkes. Konferanser, kompetanselunsjer og temakvelder er viktige arenaer for at det lokale næringslivet skal kunne bygge kompetanse, profilere seg, tiltrekke seg relevant arbeidskraft og skape nettverk. Skreikonferansen er Egga Utvikling sin egen konferanse, men vi har også mange års erfaring med å arrangere konferanser, kompetanselunsjer, næringslivsfrokoster og temakvelder for kunder.  

Ingen oppdrag er for store og ingen oppdrag er for små.  

For mer informasjon, ta kontakt med:
Bilde av Stine Frivåg
Stine Frivåg
Nestleder/ Senior prosjektleder
stine@egga.no - 92252762