• Aleksander Løkken
 • Amalie Uchenna Odu
 • Anja Fladby
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Charlotte Røsnes Hansen
 • Erling Hilstad
 • Geir Johnsen
 • Helle Næss
 • Inger Mari Voie
 • Julia Holm
 • Karoline Hol Blomstrand
 • Kine Solbakken
 • Klaus Klausen Espedal
 • Magnus Villadsen
 • Marit Stolpestad
 • Marthe Hov Jacobsen
 • Michelle Walberg
 • Nicklaes Damkær Thomsen
 • Olav Lindquist
 • Petter Straumsnes Myrbakken
 • Stine Frivåg

Sammen for et renere hav

Egga Utvikling har prosjektledelsen for klyngen Marine Recycling Cluster (MRC). MRC har arena-status og består av medlemmer og samarbeidspartnere fra hele Norge. Klyngen ønsker å vise vei til et renere verdenshav gjennom myndighetspåvirkning, samarbeid og teknologiutvikling.

Prosjekt:Marine Recycling Cluster
Utfordring:Utvikle en verdikjede for å kartlegge, analysere, rydde og bearbeide marint avfall.
Kunde:Innovasjon Norge
Prosjektleder:Klaus Klausen Espedal

Marin forsøpling har lenge vært på dagsordenen verden over. Gjennom ny forskning, har vi fått en bedre forståelse for opprinnelsen og bevegelsene til marin forsøpling. Kunnskapen er et godt utgangspunkt for å utarbeide forebyggende tiltak og løsninger. Det er dette klyngens 35 medlemmer nå samarbeider om.

– Vår største utfordring for videre innovasjon og vekst er mangelen på tydelig definert ansvar for søppelet, samt gode og stabile finansieringsordninger for tjenestene og produktene medlemmene våre tilbyr, sier klyngeleder Klaus Klausen Espedal.

Leder klyngen: Klaus Klausen Espedal er klyngeleder i MRC, som driftes fra Svolvær. Foto: Håkon Andersen

Han tror utfordringene må løses gjennom samarbeid.

– I MRC arbeider vi for å fremme samarbeid mellom ulike aktører, slik at de sammen kan utvikle nye og bedre løsninger på et globalt miljøproblem. Vi har stor tro på denne måten å jobbe på, særlig i et så ungt marked som marin forsøpling må sies å være.

En av styrkene til klyngen er at den består av en variert medlemsmasse som kan samarbeide om å finne gode løsninger. I klynga finner du alt fra aktører innen FoU, startups som utvikler rydderoboter, IT-selskaper som lager panteløsninger for plast og selskaper med kunnskaper innen jus og regelverk. Daglig leder i Spilltech, Trond Lindheim, sier klyngen er med på å løfte medlemmene:

Et løft: Trond Lindheim i SpillTech mener MRC er med på å løfte medlemmene. Foto: Bård Haug/SpillTech

– Vi står sterkere sammen enn enkeltvis. MRC har mange spennende og kunnskapsrike medlemmer som samarbeider der en kan, og konkurrerer der en må. Jeg setter også stor pris på muligheten til å samarbeide og få impulser fra andre relevante fagfelt og akademia.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Bilde av Klaus Klausen Espedal
Klaus Klausen Espedal
Prosjektleder
klaus@egga.no - 994 91 128