• Aleksander Løkken
 • Amalie Uchenna Odu
 • Anja Fladby
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Charlotte Røsnes Hansen
 • Erling Hilstad
 • Helle Næss
 • Inger Mari Voie
 • Julia Holm
 • Karoline Hol Blomstrand
 • Kine Solbakken
 • Klaus Klausen Espedal
 • Magnus Villadsen
 • Marit Stolpestad
 • Marthe Hov Jacobsen
 • Michelle Walberg
 • Nicklaes Damkær Thomsen
 • Petter Straumsnes Myrbakken
 • Stine Frivåg

En felles lagseier for havbruksnæringen i nord

Havbruksnæringen i Nordland får tre millioner til å styrke leverandørutviklingen og legge igjen mer penger lokalt.


Foto: Norges sjømatråd - Marius Fiskum

"Leverandørutvikling Havbruk Nord» har igjennom flere år levert gode resultater i Troms og Finnmark og vist at samarbeid mellom oppdrettsselskaper og leverandører gir store ringvirkninger. Nå får også Nordland sin versjon takket være samarbeid mellom Egga Utvikling i Lofoten og Vesterålen, KPB i Bodø/Salten og Sentrum Næringshage på Helgeland.

– Vi trenger et solid økosystem av leverandører av høy kvalitet, for å styrke havbruksnæringen i Nordland i sin helhet. Hovedmålet er å øke konkurranseevnen hos lokale leverandører, i tillegg vil prosjektet ha fokus på samarbeid mellom leverandører, oppdrettsselskaper og kompetansemiljø. Det vil kunne bidra at det legges igjen mer av penger og arbeidsplasser lokalt, sier prosjektleder Nicklaes Damkær Thomsen i Egga Utvikling. 

Prosjektet har fått støtte over Arktis 2030, og tildelingen av disse prosjektmidlene er et samarbeid mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune. Arktis 2030 er en nasjonal støtteordning som har som formål å ivareta norske interesser i Arktis, styrke samarbeidet med arktiske stater og aktører med interesser i Arktis og støtte aktiviteter innen innsatsområdene næringsliv, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet/beredskap og klima. 

– Vi er opptatt av å styrke den lokale verdiskapingen knyttet til havbruk og denne tildelingen vil bidra positivt til dette. Å bygge nettverk og innovasjonskultur slik at innovasjonssystemet rundt havbruksnæringa styrkes, er et viktig ledd i å få til mer verdiskaping, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland (KrF). 

Nettverket skal bestå både av de store og mindre aktørene i økosystemet og ønsker leverandører, oppdrettsselskaper og kompetansemiljø fra Salten i sør til Vesterålen i nord i Nordland. 

– Egga Utvikling er prosjekteier, men for å ha god tilstedeværelse og gode synergier samarbeider vi med KPB og Sentrum næringshage. Dette er et massivt forarbeid som ligger bak, og kommer utifra behov fra næringen selv, sier Thomsen. 

Nettverket har også tett dialog med “Leverandørutvikling Havbruk Nord» i Troms og Finnmark med Midt-Troms Næringshage som har utviklet den gode modellen som de bygger videre på.  

– Dette er en seier for hele næringen i Nord-Norge, og beviser hva vi kan få til når vi jobber tett sammen, fortsetter Thomsen.

For å få vite mer om hvordan din bedrift kan ta posisjon i nettverket, ta kontakt med prosjekteier Egga Utvikling, Nicklaes Thomsen eller prosjektleder KPB, Anders Tørud.    

Bilde av Nicklaes Damkær Thomsen
Nicklaes Damkær Thomsen
Senior prosjektleder
nicklaes@egga.no - 908 93 795