• Aleksander Løkken
 • Amalie Uchenna Odu
 • Anja Fladby
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Charlotte Røsnes Hansen
 • Erling Hilstad
 • Geir Johnsen
 • Helle Næss
 • Inger Mari Voie
 • Julia Holm
 • Karoline Hol Blomstrand
 • Kine Solbakken
 • Klaus Klausen Espedal
 • Magnus Villadsen
 • Marit Stolpestad
 • Marthe Hov Jacobsen
 • Michelle Walberg
 • Nicklaes Damkær Thomsen
 • Olav Lindquist
 • Petter Straumsnes Myrbakken
 • Stine Frivåg

Ønsker du å utvikle din kompetanse innen styrearbeid?

Bli med på kurs i verdiskapende styrearbeid på Sortland!

I samarbeid med Kupa arrangerer vi i Egga Utvikling nå kurs i verdiskapende styrearbeid. Programmet består av 4 samlinger, og bygger på en helhetlig fagplan som er utviklet i samarbeid med UIT og næringslivet i Nord-Norge. Kurset vil gi deg verktøyene du trenger for å utvikle dine ferdigheter og bidra til vekstkraftige bedrifter i nord.

Kupa har i en årrekke holdt styrekurs i Harstad, Tromsø, Narvik og Finnsnes, og ble derfor en ønsket samarbeidspartner, med fokus på nordnorske bedrifter.  

Hvem passer programmet for?
Programmet passer for alle som er interessert i styrearbeid, men er spesielt relevant for styreledere, styremedlemmer og daglige ledere i små og mellomstore private og offentlige bedrifter. Ønsker du å bli styremedlem er dette en strålende mulighet til å rigge kompetansen din for fremtidige verv og til å bygge nettverk. 

Tema og dato for samlingene

Samlingene er spredt over høsten og våren 2023-24, og varer kl. 9.00-15.30 med følgende tema og datoer:

Samling 1: Styrets formelle oppgaver og ansvar (13.09.2023) 

- Hvorfor sitte i et styre?

- Styrets oppgaver og ansvar ifølge aksjeloven

- Styreledelse og organisering av styrets arbeid

Samling 2: Det høyt presterende styret (15.11.2023)

- Verdiskapende styrearbeid

- Styrekompetanse, sammensetning og rekruttering

- Styret som team

Samling 3: Det fremtidsrettede styret (07.02.2024)

- Styrets strategiarbeid

- Bærekraft og samfunnsansvar

- Risiko, beredskap og kommunikasjon

Samling 4: Det verdiskapende styret i praksis (17.04.2024)

- Økonomi, budsjettering og oppfølging av resultater

- Samspillet mellom styret og daglig ledelse

- Digitalisering av styrearbeidet

Hva får du som deltaker?

- Økt innsikt om forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om styrearbeid
- Dyktige og inspirerende forelesere fra nasjonalt og lokalt næringsliv og akademia
- Kombinasjon av oppdatert faglig kunnskap, gruppearbeid basert på praktiske eksempler, diskusjoner og   erfaringsutvekslinger
- Et forum for å utveksle kunnskap og erfaringer om eget og andres styrearbeid
- Et nettverk der du møter ledere, styremedlemmer, bedriftseiere og andre
 

Praktisk informasjon

- Programmet er en samlet kurspakke. Alle verktøy og presentasjoner som presenteres gjennom kurset blir tilgjengeliggjort for deltakerne.

- Du betaler kr 16.000,- ved påmelding. Kursavgiften dekker kursprogram, materiell og lunsj på samlingene.

- Deltakerne får kursbevis

Påmelding 

Meld deg på her

Påmeldingsfrist er 6. september, maks antall 30. 

 

For mer informasjon, kontakt daglig leder og prosjektleder Marthe Hov Jacobsen

Bilde av Marthe Hov Jacobsen
Marthe Hov Jacobsen
Daglig leder/CEO
marthe@egga.no - 976 76 476