• Anna Hultgren Olsen
 • Beate Solvoll
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Erling Hilstad
 • Geir Johnsen
 • Heidi Elisabeth Larsen
 • Ida Martinsen
 • Julie Bremnes
 • Keven Vottestad
 • Kyrre Bilben
 • Maiken Johnsen
 • Marte Wiik
 • Ove Johansen
 • Siv Dagny Aasvik
 • Svein Erik Nicolaysen
 • Tom Runar Buljo
 • Trond Reinholdtsen
 • Trude Knutsen
 • Veronica Gabrielsen
 • Viggo Johnsen

Portefølje

Siden oppstarten i 2000 har vi gitt bedriftsrådgivning og ledet en rekke regionale utviklingsprosjekter. Over 300 bedrifter i Lofoten og Vesterålen har fått rådgiving eller finansiering via Egga Utvikling. Vi deler noen av dem med deg under her.

Takknemlig!

Listet opp under finner du noen av våre kunder, samarbeidspartnere og prosjekter. Dersom det er noe du ønsker å høre mer om, er det bare å ta kontakt med oss: Ansatte